Ndër veprimtaritë tona, ne ofrojmë shërbimet e mëposhtme

- Operator në Doganë për import/eksport të përhershëm ose import/eksport të përkohshëm
- Operacione në magazinat IVA (TVSH)
- Depozitime & transite
- Autorizime dhe leje tranziti (T / 1 - T2L etj)
- Menaxhimin e procedurave doganale në vëndbanim
- Çertifikata shëndetësore dhe fito-patologjike
- Konsulencë doganale dhe të trafikut ndërkombëtar
- Procedurat për INTRASTAT
- Leje dhe autorizime të të gjitha llojeve
- Kabotazh Detar


AGJENTE DETAR

kërko ne faqen →

SHERBIME & LLOGJISTIKA

kërko ne faqen →

KORRISPONDENT DIREKT

kërko ne faqen →